شرکت قائم رضا

مجتمع صنایع قائم رضا درحال حاضر تعداد 14 شرکت تحت پوشش دارد و در زمینه های طراحی ومهندسی، تولید تجهیزات مکانیکی واسکلت فلزی ، تولید تابلوهای برق، غلطک های نورد، نصب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، اینترنت به فعالیت های خود ادامه می دهد.